O AUTORZE


Marcin Andrzejewski
Tygrys Biznesu, filantrop, założyciel Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, w której od 15 lat piastuje stanowisko Dyrektora Programowego, odpowie- dzialny za certyfikację największych firm w Polsce. Organizator najbardziej eksklu- zywnych Business Mixerów w kraju, jak i prestizowych koktajli biznesowych, w tym networkingowych spotkań dla kobiet biznesu Women’s Business Lunch.
Promotor polskiego biznesu, Prezes Business Tigers Club oraz Redaktor Naczelny magazynu ludzi przedsiębior- czych Tygrysy Biznesu. Stanowi żywy przykład, jak zarobić pierwszy milion przed 30-stką.

Menu